MAS Pobeskydí

Projekt

Nákup nového sportovního vybavení pro mládež a dospělé

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíle projektu

Podpora projektu SC Smilovice, z.s. byla umožněna na základě výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Spolek sídlí v rámci objektu Sportcentra Smilovice, jehož majitelem je obec Smilovice. Hlavní zaměření spolku je vytvoření podmínek pro sportovní aktivitu svých členů z řad dětí a dospělých. Přes 100 členů má v současné době možnost sportovat v oddílech fotbalu, stolního tenisu a tenisu.
Projekt si kladl za cíl doplnit a zkvalitnit stávající vybavení spolku, které je určeno pro sportovní aktivity mládeže a dospělých členů spolku. Nové vybavení zatraktivní sportování stávajících členů, doplní chybějící vybavení a nahradí stávající v již špatném stavu. Nákup nového vybavení může rovněž přispět k dalšímu růstu členské základny z řad místních občanů a blízkého okolí.
V době narůstající obezity v celé společnosti a z toho vyplývající onemocnění nejen u dospělých, ale i dětí, je důležité poskytnout lidem širokou škálu pohybu. Výsledkem projektu je zlepšení podmínek pro sport občanů v obci a okolí nákupem tohoto vybavení: 1) posilovací pomůcky a stroje: 1× sada pogumovaných činek včetně stojanu, 1× cvičební stroj Leg Press, 1× multipress, 3× balanční podložka, 4× protiskluzová gymnastická žíněnka a 5× válec na cvičení; 2) vybavení pro oddíl stolního tenisu: 3× pojízdný stůl na stolní tenis (tloušťka desky 25 milimetrů); 3) vybavení pro oddíl stolního tenisu: 2× pojízdný stůl na stolní tenis (tloušťka desky 30 milimetrů); 4) vybavení pro fotbalový oddíl: 2× přenosná hliníková házenkářská branka. V ideálním případě spolek udrží stávající členy a naláká do svých řad členy nové s cílem pravidelného pohybu občanů a z toho vyplývající zlepšení jejich kvality života a zdraví. Výsledek realizace projektu je publikován na webových stránkách a facebooku spolku SC Smilovice a obce Smilovice.